Președinte RSEAS:
Prof. univ. dr. habil. Titela VÎLCEANU, Universitatea din Craiova
Email: elavilceanu@yahoo.com or titela.vilceanu@edu.ucv.ro

Secretar RSEAS:
Lect. univ. dr. Sorin CAZACU, Universitatea din Craiova
Email: cazacu@hotmail.com

Trezorier RSEAS:
Lect. univ. dr. Georgiana DILĂ, Universitatea din Craiova
Email: georgiana_dila@yahoo.com