Societatea Română de Studii de Anglistică și Americanistică (SRSAA) / The Romanian Society for English and American Studies (RSEAS) este o asociaţie cu caracter științific având drept scop promovarea și dezvoltarea cercetărilor și studiilor românești în domeniul limbii, literaturii și, în general, al culturii, istoriei și civilizației din spațiul britanic, american și din alte spații anglofone, precum și în domeniul relațiilor limbii, literaturii și culturii române cu ele.

A fost înființată în București în 1990 de către Profesorul Aurel Preda, el fiind și primul său președinte.

SRSAA / RSEAS este reprezentată la nivel naţional şi teritorial prin filialele sale. În prezent SRSAA / RSEAS are 15 filiale cu 239 membri. La nivel naţional și local ea este condusă de un comitet executiv format din 3 persoane: un preşedinte, un secretar şi un trezorier. Detalii pe paginile Organisation și Contact.

SRSAA / RSEAS este societatea românească afiliată la ESSE.

Președinți ai RSEAS

 • Ioan Aurel Preda (Bucuresti): 1990-1996
 • Hortensia Parlog (Timișoara): 1996-2002
 • Pia Brinzeu (Timișoara): 2002-2008
 • Ecaterina Popa (Cluj-Napoca)  2008-2012
 • Adrian Radu (Cluj-Napoca): 2012-2017
 • Titela Vîlceanu (Craiova): 2017-

Societatea Română de Studii de Anglistică și Americanistică (SRSAA) / The Romanian Society for English and American Studies (RSEAS) is an association of academics whose main aim is to promote Romanian scientific  research and contribute to the development of studies in the fields of language, literature and culture, history and civilization in the British, American and other Anglophone spaces. Furthermore, its aim is also to encourage comparative studies of Romanian language, literature and culture.

It was founded in Bucharest in 1990 by Professor Ioan Aurel Preda who was also its first president.

SRSAA / RSEAS is represented at the national and regional levels by its local organisations. Currently SRSAA / RSEAS has 15 such local branches with 239 members. At national and local level it is run by an executive committee consisting of three persons: a chairperson, a secretary and a treasurer. Details on the pages Organisation și Contact.

SRSAA / RSEAS is the Romanian society affiliated to ESSE.

Chairpersons of RSEAS

 • Ioan Aurel Preda (Bucuresti): 1990-1996
 • Hortensia Parlog (Timișoara): 1996-2002
 • Pia Brinzeu (Timișoara): 2002-2008
 • Ecaterina Popa (Cluj-Napoca)  2008-2012
 • Adrian Radu (Cluj-Napoca): 2012-2017
 • Titela Vîlceanu (Craiova): 2017-

  Întrebări frecvente

Care sunt cerințele pentru a fi membru RSEAS?

SRSAA / RSEAS este deschisă specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul anglisticii și americanisticii. Calitatea de membru se dobândește pe baza unei cereri individuale adresate Biroului filialei și aprobată de aceasta și devine activă odată cu anul calendaristic celui în care s-a efectuat plata cotizației. Poate deveni membru SRSAA / RSEAS orice cadru didactic din România care predă engleza la nivel universitar şi care îşi onorează la timp plata cotizaţiei. La sugestia executivului ESSE, se pot înscrie în asociaţie şi tinerii cercetători, doctoranzi în domeniile English Studies / Language / Literature / Cultural Studies.

Se poate pierde calitatea de membru RSEAS?

Da. Calitatea de membru al Societății se pierde prin retragerea voluntară din aceasta sau prin neachitarea cotizației de membru.

Cum pot deveni membru RSEAS?

Doritorii care îndeplinesc criteriile academice enunţate mai sus sunt invitaţi sa ia legătura cu secretarul filialei din centrul universitar dorit pentru luare în evidenta şi cu trezorierul pentru achitarea cotizaţiei. Lista acestor centre se găsește pe pagina Organisation.

Calitatea de membru SRSAA / RSEAS se dobândeşte odată cu începutul anului calendaristic următor celui când s-a achitat cotizaţia.

Cât este cotizația RSEAS și cum se plătește?

Nivelul cotizaţiei se stabileşte pentru fiecare an calendaristic în parte şi poate fi aflat de pe pagina Cotizații. Această cotizație se va plăti trezorierului fiecărei filiale care, la rândul său, o va preda trezorierului SRSAA / RSEAS.

Cotizaţia care se încasează este valabila pentru anul calendaristic următor, la începutul căruia cei care au plătit aceasta cotizaţie pentru prima data devin membri activi ai SRSAA / RSEAS. Cei care nu mai plătesc aceasta cotizaţie, odată cu începutul noului an își pierd calitatea de membri ai Societății.

Ce este ESSE?

Detalii despre ESSE se pot găsi aici.

Cum pot deveni membru ESSE?

SRSAA / RSEAS este afiliată organizației ESSE, deci orice membru SRSAA / RSEAS devine implicit şi membru ESSE.

Cât este cotizația ESSE și cum se plătește?

Cuantumul acestei cotizații poate fi aflat tot de pe pagina Cotizații. Această cotizație se va plăti de asemenea trezorierului fiecărei filiale odată cu achitarea cotizației RSEAS.  Trezorierul local va preda și această cotizație ESSE trezorierului SRSAA / RSEAS a cărui obligație este să o transfere trezorierului ESSE.

Pot fi membru ESSE fără a fi membru RSEAS sau invers?

Nu. Prin statutul lor, cele două organizații se leagă una de alta, neputând fi luate separat. RSEAS este reprezentată pe plan european de ESSE, așa cum ESSE este reprezentată pe teritoriul României de RSEAS. Deci nu poți fi membru RSEAS fără a fi membru ESSE și nici membru ESSE fără a fi membru într-o organizație națională afiliată (în acest caz RSEAS). De aceea, odată cu achitarea cotizației RSEAS se achită și cotizația ESSE (detalii aici).

Ce avantaje am dacă sunt membru RSEAS și ESSE?

A fi membru RSEAS implică, pe plan național, pe lângă șansa de a face parte dintr-o societate academică de prestigiu, posibilitatea de a beneficia de o taxă de participare redusă la conferința anuală „British and American Studies” de la Timișoara, conferință la care RSEAS este afiliată, de sponsorizări de participare la această conferință sau de sponsorizări oferite de organizațiile locale (detalii se pot afla de la președintele sau trezorierul acestora).

A fi membru ESSE implică a fi primit în comuniunea europeană a unor societăți naționale academice de mare valoare. În plus, ESSE oferă o serie de burse de studiu sau cercetare pentru cadrele universitare tinere (detalii aici), fonduri pentru achiziționarea de cărți (detalii aici) sau premii pentru volume publicate în domeniul studiilor de literatură, lingvistică sau culturale (detalii aici). De asemenea, membrii ESSE beneficiază de taxe de participare reduse sau chiar scutire de taxe („fee waivers”) la conferințele internaționale bienale ale acestei organizații. Întreaga ofertă ESSE pentru activitatea de studiu și cercetare se găsește aici.

Cui mă pot adresa pentru nelămuriri sau alte informații?

Președintelui ori secretarului organizațiilor locale sau președintelui ori secretarului RSEAS, la adresele de pe paginile  Organisation sau, respectiv, Contact.